W90 IN HJ VA

旋上式接套, IGN AGJ 角度90°

W90 IN HJ VA W90 IN HJ VA
W90 IN HJ VA W90 IN HJ VA

属性

密封形式 1
螺纹密封
接口 1
NPT内螺纹
密封形式 2
74°外锥
接口 2
UN/UNF外螺纹
结构类型
旋上式接套
结构形式
角度90°
原料
不锈钢

货品

9 货品
名称 G1 G2 SW
mm
W90 IN 02 HJ VA 1/8" -27 NPT 7/16"-20 UNF 14
W90 IN 04 HJ VA 1/4" -18 NPT 7/16"-20 UNF 19
W90 IN 04 HJ 06 VA 1/4" -18 NPT 9/16"-18 UNF 19
W90 IN 04 HJ 08 VA 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19
W90 IN 06 HJ VA 3/8" -18 NPT 9/16"-18 UNF 22
W90 IN 06 HJ 08 VA 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 22
W90 IN 08 HJ VA 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 27
W90 IN 12 HJ VA 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 33
W90 IN 16 HJ VA 1" -11.5 NPT 1.5/16" -12 UN 41
SW = 对应边宽度

产品变体

旋上式接套, IGN AGJ 角度90°

免责声明

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。