XTMK

旋入式螺栓连接,T形

XTMK XTMK
XTMK XTMK

属性

接口 1
米制外螺纹,圆锥形
密封形式 1
螺纹密封
结构类型
旋入式螺栓连接
结构形式
T形
标准
DIN 2353
ISO 8434-1
供货范围
接套(不带锁紧螺母和切割环)
原料
表面保护
电镀涂层
密封形式 2 + 3
24°内锥
接口 2 + 3
米制外螺纹,圆柱形

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

16 货品
名称 结构系列 工作压力 巴 G 管外径 Ø
mm
i
mm
L4
mm
L5
mm
L7
mm
SW
mm
XTM 04 LL LL PN 100 M 8 x 1 K 4 8 11.0 17 15 9
XTM 05 LL LL PN 100 M 8 x 1 K 5 8 9.5 17 15 9
XTM 06 LL LL PN 100 M 10 x 1 K 6 8 9.5 17 15 9
XTM 08 LL LL PN 100 M 10 x 1 K 8 8 11.5 20 17 12
XTM NW 04 HL L PN 315 M 10 x 1 K 6 8 12.0 20 19 12
XTM NW 06 HL L PN 315 M 12 x 1.5 K 8 12 14.0 26 21 12
XTM NW 08 HL L PN 315 M 14 x 1.5 K 10 12 15.0 27 22 14
XTM NW 10 HL L PN 315 M 16 x 1.5 K 12 12 17.0 28 24 17
XTM NW 13 HL L PN 315 M 18 x 1.5 K 15 12 21.0 32 28 19
XTM NW 16 HL L PN 315 M 22 x 1.5 K 18 14 23.5 34 31 24
XTM NW 03 HS S PN 400 M 12 x 1.5 K 6 12 16.0 26 23 12
XTM NW 04 HS S PN 400 M 14 x 1.5 K 8 12 17.0 26 24 14
XTM NW 06 HS S PN 400 M 16 x 1.5 K 10 12 17.5 27 25 17
XTM NW 08 HS S PN 400 M 18 x 1.5 K 12 12 21.5 28 29 19
XTM NW 10 HS S PN 400 M 20 x 1.5 K 14 14 22.0 32 30 19
XTM NW 13 HS S PN 400 M 22 x 1.5 K 16 14 24.5 32 33 24
结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重
PN = 额定压力
Ø d2 = 管外直径
SW = 对应边宽度

产品变体

旋入式螺栓连接,T形

免责声明

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。