HK FUSS BAK RA

BAK RA型铝储罐底脚

HK FUSS BAK RA HK FUSS BAK RA
HK FUSS BAK RA HK FUSS BAK RA

属性

原料

货品

2 货品
名称 用于储罐大小 A
mm
重量
kg
Befestigung 固定
HK FUSS 75 ALU HK BAK RA 12 - 20 75 0.100 M 8 -
HK FUSS 150 ALU HK BAK RA 30 - 70 150 0.200 - M10

是下述产品的附件

液压储罐 BAKRA

免责声明

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。