IGRL B

杆密封件, IGRL-B

IGRL B IGRL B
IGRL B IGRL B

属性

结构类型
杆密封套件
工作压力
700 bar
滑动速度 最大
15.0 m/s
温度 min.
-30 °C
温度 最大
110 °C
装配
首先将O形圈、然后将PTFE环变成腰子形,
然后压入卡槽内(自30 mm起)
适用介质
矿物油
水-乳浊液
原料
(1) 动态密封件:PTBR
(2) 静态密封件:NBR
应用
液压

描述

场地需求少
高挤出安全性.
低起动和滑动摩擦
使用寿命长

货品

19 货品
名称 d
mm
D
mm
L
mm
IGRL 0200 B 554470 20 27.3 3.2
IGRL 0220 B 554470 22 29.3 3.2
IGRL 0250 B 554470 25 32.3 3.2
IGRL 0280 B 554470 28 35.3 3.2
IGRL 0300 B 554470 30 37.3 3.2
IGRL 0350 B 554470 35 42.3 3.2
IGRL 0360 B 554470 36 43.3 3.2
IGRL 0400 B 554470 40 50.7 4.2
IGRL 0450 B 554470 45 55.7 4.2
IGRL 0500 B 554470 50 60.7 4.2
IGRL 0550 B 554470 55 65.7 4.2
IGRL 0560 B 554470 56 66.7 4.2
IGRL 0600 B 554470 60 70.7 4.2
IGRL 0650 B 554470 65 75.7 4.2
IGRL 0700 B 554470 70 80.7 4.2
IGRL 0800 B 554470 80 90.7 4.2
IGRL 0900 B 554470 90 100.7 4.2
IGRL 1000 B 554470 100 110.7 4.2
IGRL 1300 B 554470 130 140.7 4.2

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径IGR/IGRL密封件的加工。尺寸可以根据表格44.1计算。


免责声明

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。