SRS 1-6 PP G

轻型结构系列管卡圈

SRS 1-6 PP G SRS 1-6 PP G
SRS 1-6 PP G SRS 1-6 PP G

属性

结构类型
单管卡圈
结构类型补充
卡圈内壁光滑
结构系列
标准
DIN 3015-1
温度 min.
-30 °C
温度 最大
90 °C
原料
Polypropylene (PP)

提示

对软管和线缆的支撑推荐使用内表面光滑的卡圈。装配则不带预张力,从而使块高H减小间隙大小S1。

货品

35 货品
名称 卡圈大小 管外径 Ø d2
mm
管外径 Ø d2 e1
mm
H
mm
L
mm
S1
mm
SRS 106 A PP G 1 6.0 - 20 27 34 0.6
SRS 106.4 A PP G 1 6.4 1/4" 20 27 34 0.6
SRS 108 A PP G 1 8.0 5/16" 20 27 34 0.6
SRS 109.5 A PP G 1 9.5 3/8" 20 27 34 0.6
SRS 110 A PP G 1 10.0 - 20 27 34 0.6
SRS 112 A PP G 1 12.0 - 20 27 24 0.6
SRS 0212.7 PP G 2 12.7 1/2" 26 33 40 0.8
SRS 0213.5 PP G 2 13.5 - 26 33 40 0.8
SRS 0214 PP G 2 14.0 - 26 33 40 0.8
SRS 0215 PP G 2 15.0 - 26 33 40 0.8
SRS 0216 PP G 2 16.0 5/8" 26 33 40 0.8
SRS 0217.2 PP G 2 17.2 - 26 33 40 0.8
SRS 0218 PP G 2 18.0 - 26 33 40 0.8
SRS 0319 PP G 3 19.0 3/4" 33 35 48 1.0
SRS 0320 PP G 3 20.0 - 33 35 48 1.0
SRS 0321.3 PP G 3 21.3 - 33 35 48 1.0
SRS 0322 PP G 3 22.0 - 33 35 48 1.0
SRS 0323 PP G 3 23.0 - 33 35 48 1.0
SRS 0325 PP G 3 25.0 1" 33 35 48 1.0
SRS 0426.9 PP G 4 26.9 - 40 42 57 1.2
SRS 0428 PP G 4 28.0 - 40 42 57 1.2
SRS 0430 PP G 4 30.0 - 40 42 57 1.2
SRS 0532 PP G 5 32.0 1.1/4" 52 58 70 1.2
SRS 0533.7 PP G 5 33.7 - 52 58 70 1.2
SRS 0535 PP G 5 35.0 - 52 58 70 1.2
SRS 0538 PP G 5 38.0 1.1/2" 52 58 70 1.2
SRS 0540 PP G 5 40.0 - 52 58 70 1.2
SRS 0542 PP G 5 42.0 - 52 58 70 1.2
SRS 0644.5 PP G 6 44.5 1.3/4" 66 66 86 1.2
SRS 0648 PP G 6 48.0 - 66 66 86 1.2
SRS 0650 PP G 6 50.0 - 66 66 86 1.2
SRS 0650.8 PP G 6 50.8 2" 66 66 86 1.2
SRS 0652 PP G 6 52.0 - 66 66 86 1.2
SRS 0655 PP G 6 55.0 - 66 66 86 1.2
SRS 0657 PP G 6 57.0 2.1/4" 66 66 86 1.2

产品变体

轻型结构系列管卡圈
轻型结构系列管卡圈
轻型结构系列管卡圈
轻型结构系列管卡圈
轻型结构系列管卡圈

订购指南

1 件 = 2个卡圈半部


免责声明

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。