CLIC

软管卡圈

CLIC CLIC

属性

结构类型
无螺钉软管卡圈
原料
不锈铬镍钢

描述

CLIC软管卡圈是用于软管接套系统的可靠的连接元件。

货品

16 货品
名称 张紧范围(mm) 浮动范围
mm
CLIC 11.5-12.5 11,5 - 12,5 7.0
CLIC 12-13 12,0 - 13,0 7.0
CLIC 13-14 12,5 - 14,0 8.0
CLIC 14-15 13,5 - 15,0 8.0
CLIC 15-16 14,5 - 16,0 8.0
CLIC 16-17 15,5 - 17,0 8.0
CLIC 17-18 16,5 - 18,0 8.0
CLIC 18-19 17,5 - 19,0 8.0
CLIC 19-20 18,5 - 20,0 8.0
CLIC 20-21 19,5 - 21,0 8.0
CLIC 20.5-21.5 20,5 - 22,0 8.0
CLIC 21.5-23 21,5 - 23,0 8.0
CLIC 22.5-24 22,5 - 24,0 8.0
CLIC 23.5-25 23,5 - 25,0 8.0
CLIC 25.5-27 25,5 - 27,0 8.0
CLIC 26.5-28 26,5 - 28,0 8.0

附件

CLIC卡圈用钳子

免责声明

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

本在线目录册的所有信息数据均以现行标准和同行工伤事故保险联合会的规则为依据。只有遵守了本公司的安装规程,才能保证产品的安全性能。若未遵守所有所述的规则,则会影响产品的功能安全性能,从而导致丧失保修资格。本公司的保修服务仅限于HANSA-FLEX产品。本公司的产品处于不断改进中,因此可能发生技术更改。