CR (2,5 - 3,5 mm)

Bakarni zaptivni prsten, debljina 2,5 - 3,5 mm

CR (2,5 - 3,5 mm) CR (2,5 - 3,5 mm)
CR (2,5 - 3,5 mm) CR (2,5 - 3,5 mm)

Osobine

Konstrukcija
Zaptivni prsten
Temperatura min.
-50 °C
Temperatura maks.
300 °C
Materijal
bakar

Artikal

10 Artikal
Naziv d1
mm
d2
mm
S
mm
CR 6.2-17.5-2.5 6.20 17.50 2.50
CR 11-24-2.5 11.00 24.00 2.50
CR 52-60-2.5 52.00 60.00 2.50
CR 60-68-2.5 60.00 68.00 2.50
CR 64-72-2.5 64.00 72.00 2.50
CR 65-74-2.5 65.00 74.00 2.50
CR 75-84-2.5 75.00 84.00 2.50
CR 90-100-2.5 90.00 100.00 2.50
CR 21-27-3 21.00 27.00 3.00
CR 35-42-3.5 35.00 42.00 3.50

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.