CR (1,5 mm)

Bakarni zaptivni prsten, debljina 1,5 mm

CR (1,5 mm) CR (1,5 mm)
CR (1,5 mm) CR (1,5 mm)

Osobine

Konstrukcija
Zaptivni prsten
Temperatura min.
-50 °C
Temperatura maks.
300 °C
Materijal
bakar

Artikal

79 Artikal
Naziv d1
mm
d2
mm
S
mm
CR 5-9-1.5 5.00 9.00 1.50
CR 5-11-1.5 5.00 11.00 1.50
CR 6-10-1.5 6.00 10.00 1.50
CR 6-12-1.5 6.00 12.00 1.50
CR 8-11.5-1.5 8.00 11.50 1.50
CR 8-12-1.5 8.00 12.00 1.50
CR 8-13-1.5 8.00 13.00 1.50
CR 8-14-1.5 8.00 14.00 1.50
CR 9-14-1.5 9.00 14.00 1.50
CR 10-13.5-1.5 10.00 13.50 1.50
CR 10-14-1.5 10.00 14.00 1.50
CR 10-15-1.5 10.00 15.00 1.50
CR 10-16-1.5 10.00 16.00 1.50
CR 10-17-1.5 10.00 17.00 1.50
CR 10-18-1.5 10.00 18.00 1.50
CR 10-20-1.5 10.00 20.00 1.50
CR 11-17-1.5 11.00 17.00 1.50
CR 12-15.5-1.5 12.00 15.50 1.50
CR 12-16-1.5 12.00 16.00 1.50
CR 12-17-1.5 12.00 17.00 1.50
CR 12-18-1.5 12.00 18.00 1.50
CR 12-19-1.5 12.00 19.00 1.50
CR 12-20-1.5 12.00 20.00 1.50
CR 13-17-1.5 13.00 17.00 1.50
CR 13-18-1.5 13.00 18.00 1.50
CR 13-19-1.5 13.00 19.00 1.50
CR 13-20-1.5 13.00 20.00 1.50
CR 13.5-17.5-1.5 13.50 17.50 1.50
CR 14-18-1.5 14.00 18.00 1.50
CR 14-20-1.5 14.00 20.00 1.50
CR 14-22-1.5 14.00 22.00 1.50
CR 14-23-1.5 14.00 23.00 1.50
CR 14-24-1.5 14.00 24.00 1.50
CR 15-19-1.5 15.00 19.00 1.50
CR 15-20-1.5 15.00 20.00 1.50
CR 16-20-1.5 16.00 20.00 1.50
CR 16-21-1.5 16.00 21.00 1.50
CR 16-22-1.5 16.00 22.00 1.50
CR 16-24-1.5 16.00 24.00 1.50
CR 16.5-22-1.5 16.50 22.00 1.50
CR 16.5-23-1.5 16.50 23.00 1.50
CR 16.5-24-1.5 16.50 24.00 1.50
CR 17-21-1.5 17.00 21.00 1.50
CR 17-22-1.5 17.00 22.00 1.50
CR 17-23-1.5 17.00 23.00 1.50
CR 17-25-1.5 17.00 25.00 1.50
CR 18-22-1.5 18.00 22.00 1.50
CR 18-23-1.5 18.00 23.00 1.50
CR 18-24-1.5 18.00 24.00 1.50
CR 18-26-1.5 18.00 26.00 1.50
CR 19-25-1.5 19.00 25.00 1.50
CR 20-24-1.5 20.00 24.00 1.50
CR 20-26-1.5 20.00 26.00 1.50
CR 20-28-1.5 20.00 28.00 1.50
CR 21-25-1.5 21.00 25.00 1.50
CR 21-26-1.5 21.00 26.00 1.50
CR 21-27-1.5 21.00 27.00 1.50
CR 21-28-1.5 21.00 28.00 1.50
CR 22-26-1.5 22.00 26.00 1.50
CR 22-27-1.5 22.00 27.00 1.50
CR 22-28-1.5 22.00 28.00 1.50
CR 22-29-1.5 22.00 29.00 1.50
CR 23-30-1.5 23.00 30.00 1.50
CR 24-29-1.5 24.00 29.00 1.50
CR 24-30-1.5 24.00 30.00 1.50
CR 24-32-1.5 24.00 32.00 1.50
CR 26-31-1.5 26.00 31.00 1.50
CR 26-32-1.5 26.00 32.00 1.50
CR 26-34-1.5 26.00 34.00 1.50
CR 27-32-1.5 27.00 32.00 1.50
CR 27-35-1.5 27.00 35.00 1.50
CR 30-36-1.5 30.00 36.00 1.50
CR 30-38-1.5 30.00 38.00 1.50
CR 32-38-1.5 32.00 38.00 1.50
CR 33-39-1.5 33.00 39.00 1.50
CR 35-41-1.5 35.00 41.00 1.50
CR 36-42-1.5 36.00 42.00 1.50
CR 38-46-1.5 38.00 46.00 1.50
CR 42-51-1.5 42.00 51.00 1.50

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.