CR (1,0 mm)

Bakarni zaptivni prsten, debljina 1 mm

CR (1,0 mm) CR (1,0 mm)
CR (1,0 mm) CR (1,0 mm)

Osobine

Konstrukcija
Zaptivni prsten
Temperatura min.
-50 °C
Temperatura maks.
300 °C
Materijal
bakar

Artikal

60 Artikal
Naziv d1
mm
d2
mm
S
mm
CR 4-8-1 4.00 8.00 1.00
CR 5-7.5-1 5.00 7.50 1.00
CR 5-8-1 5.00 8.00 1.00
CR 5-9-1 5.00 9.00 1.00
CR 5-10-1 5.00 10.00 1.00
CR 5.5-8-1 5.50 8.00 1.00
CR 6-10-1 6.00 10.00 1.00
CR 6-12-1 6.00 12.00 1.00
CR 6.5-9.5-1 6.50 9.50 1.00
CR 6.5-11-1 6.50 11.00 1.00
CR 8-11.5-1 8.00 11.50 1.00
CR 8-12-1 8.00 12.00 1.00
CR 8-13-1 8.00 13.00 1.00
CR 8-14-1 8.00 14.00 1.00
CR 8-15-1 8.00 15.00 1.00
CR 9-13-1 9.00 13.00 1.00
CR 9-14-1 9.00 14.00 1.00
CR 10-13-1 10.00 13.00 1.00
CR 10-13.5-1 10.00 13.50 1.00
CR 10-14-1 10.00 14.00 1.00
CR 10-15-1 10.00 15.00 1.00
CR 10-16-1 10.00 16.00 1.00
CR 10-17-1 10.00 17.00 1.00
CR 10-18-1 10.00 18.00 1.00
CR 10-20-1 10.00 20.00 1.00
CR 11-17-1 11.00 17.00 1.00
CR 11-20-1 11.00 20.00 1.00
CR 12-15.5-1 12.00 15.50 1.00
CR 12-16-1 12.00 16.00 1.00
CR 12-17-1 12.00 17.00 1.00
CR 12-18-1 12.00 18.00 1.00
CR 12-20-1 12.00 20.00 1.00
CR 13-17-1 13.00 17.00 1.00
CR 13-18-1 13.00 18.00 1.00
CR 13-19-1 13.00 19.00 1.00
CR 13-20-1 13.00 20.00 1.00
CR 14-18-1 14.00 18.00 1.00
CR 14-20-1 14.00 20.00 1.00
CR 14-24-1 14.00 24.00 1.00
CR 15-20-1 15.00 20.00 1.00
CR 16.5-24-1 16.50 24.00 1.00
CR 16-20-1 16.00 20.00 1.00
CR 16-22-1 16.00 22.00 1.00
CR 17-21-1 17.00 21.00 1.00
CR 17-22-1 17.00 22.00 1.00
CR 17-23-1 17.00 23.00 1.00
CR 18-22-1 18.00 22.00 1.00
CR 18-24-1 18.00 24.00 1.00
CR 20-24-1 20.00 24.00 1.00
CR 20-26-1 20.00 26.00 1.00
CR 21-26-1 21.00 26.00 1.00
CR 21-27-1 21.00 27.00 1.00
CR 21-28-1 21.00 28.00 1.00
CR 21-30-1 21.00 30.00 1.00
CR 22-27-1 22.00 27.00 1.00
CR 22-28-1 22.00 28.00 1.00
CR 22-29-1 22.00 29.00 1.00
CR 24-30-1 24.00 30.00 1.00
CR 26-30-1 26.00 30.00 1.00
CR 30-36-1 30.00 36.00 1.00

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.