Osobine

Brzina maks.
1.0 m/s
Pritiskanje površine
35 N/mm²
Temperatura maks.
120 °C
Temperatura min.
-40 °C
Mediji
mineralno ulje
Montaža
postaviti u žleb
Materijal
Tkanina od fenolne smole i pamuka
Otpornost na pritisak DIN 53454 (N/mm2)
270 N/mm²

Opis

jednostavna obrada žleba za ugradnju i montaža
mali koeficijent trenja.
visoka nosivost

Napomena

Proračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= maksimalna površina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana površina (mm2)
n= broj prstenova

Artikal

28 Artikal
Naziv D
mm
d
mm
L
mm
EGTP 250 970 600 A 60 55 9.7
EGTP 250 970 700 A 70 65 9.7
EGTP 251 500 550 A 55 50 15.0
EGTP 251 500 750 A 75 70 15.0
EGTP 251 500 850 A 85 80 15.0
EGTP 251 500 900 A 90 85 15.0
EGTP 251 500 950 A 95 90 15.0
EGTP 251 501 200 A 120 115 15.0
EGTP 302 500 900 A 90 85 15.0
EGTP 302 501 000 A 100 94 25.0
EGTP 303 001 200 A 120 114 30.0
EGTP 303 001 500 A 150 144 30.0
EGTP 353 001 300 A 130 123 30.0
EGTP 353 501 400 A 140 133 35.0
EGTP 353 501 500 A 150 143 35.0
EGTP 501 501 000 A 100 90 15.0
EGTP 501 501 100 A 110 100 15.0
EGTP 501 501 200 A 120 110 15.0
EGTP 501 501 300 A 130 120 15.0
EGTP 501 501 500 A 150 140 15.0
EGTP 501 621 000 A 100 90 16.2
EGTP 501 621 100 A 110 100 16.2
EGTP 501 621 200 A 120 110 16.2
EGTP 501 621 300 A 130 120 16.2
EGTP 501 621 400 A 140 130 16.2
EGTP 501 621 500 A 150 140 16.2
EGTP 502 321 600 A 160 150 23.2
EGTP 502 321 800 A 180 170 23.2

Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo prstenove za vođenje prečnika 20 do 1200 mm.


Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.