HSRS EE

Elastomerski umetak za obujmica za čelične cevi

HSRS EE HSRS EE
HSRS EE HSRS EE

Osobine

Konstrukcija
Elastomerski umetak
Podesno za
HSRS obujmice za čelične cevi
Temperatura min.
-40 °C
Temperatura maks.
125 °C
Materijal
Santopren 64° Shore A
Posebne karakteristike
visoka postojanost na ulje i vremenske uticaje
sigurno pričvršćivanje cevi i crevovodova
poboljšano prigušivanje buke i vibracije

Artikal

8 Artikal
Naziv d1
mm
Ø D
mm
HSRS 25-12 EE 12.00 25
HSRS 25-15 EE 15.00 25
HSRS 30-20 EE 20.00 30
HSRS 35-25 EE 25.00 35
HSRS 42-30 EE 30.00 42
HSRS 50-35 EE 35.00 50
HSRS 50-38 EE 38.00 50
HSRS 50-42 EE 42.00 50

je oprema za sledeće proizvode

Obujmica za čelične cevi

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.