C

Sklop grupe C

C C

Artikal

1 Artikal
Naziv
C

Dodatni elementi

Cevna obujmica, teška konstrukcija
Imbus vijak, cevna obujmica
Šestougaoni vijak za cevnu obujmicu
Sigurnosna podloška za cevnu obujmicu
Pokrovna pločica za cevnu obujmicu
Noseća šina, cevna obujmica
Navrtka za noseću šinu, cevna obujmica
Ploča za navarivanje cevne obujmice
Ploča za navarivanje i postavljanje pomoću zavrtanja, duga

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.