SKS ZUB WZD

SKS ZUB WZD SKS ZUB WZD

Osobine

Podesno za
Utikač utične spojnice SKS...FS
Materijal
Čelik

Artikal

6 Artikal
Naziv Konstrukciona veličina
SKS ZUB WZD 1 FS 1
SKS ZUB WZD 2 FS 2
SKS ZUB WZD 3 FS 3
SKS ZUB WZD 4 FS 4
SKS ZUB WZD 5 FS 5
SKS ZUB WZD 6 FS 6

je oprema za sledeće proizvode

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.