PR (M)

Precizna čelična cev, metrički, EN 10305-4, E235+N

PR (M) PR (M)
PR (M) PR (M)

Osobine

Konstrukcija
Precizna čelična cev, metrička
Norma
DIN EN 10305-4
Materijal
Čelik E235+N / ST 37.4 (1.0255)
Površinska zaštita
fosfatiran i nauljen
Dužina cevi
6 metara

Napomena

Navedeni podaci o pritisku odnose se na ravnu cev.
Kod savijene cevi odgovarajuće debljine zidova treba izračunati analogno standardu DIN EN 13480-4.

Artikal

117 Artikal
Naziv Ø d2
mm
AD tolerancija +/-
mm
ID tolerancija +/-
mm
Ø d1
mm
S
mm
Slučaj opterećenja I
bar
Slučaj opterećenja III
bar
PR 04-0.5 4.0 0.08 0.15 3.0 0.50 210 189
PR 04-0.75 4.0 0.08 0.15 2.5 0.75 405 345
PR 04-1 4.0 0.08 0.15 2.0 1.00 602 484
PR 05-0.75 5.0 0.08 0.15 3.5 0.75 325 282
PR 05-1 5.0 0.08 0.15 3.0 1.00 482 400
PR 06-0.75 6.0 0.08 0.12 4.5 0.75 286 251
PR 06-1 6.0 0.08 0.12 4.0 1.00 416 352
PR 06-1.5 6.0 0.08 0.15 3.0 1.50 663 524
PR 06-2 6.0 0.08 0.15 2.0 2.00 924 683
PR 06-2.25 6.0 0.08 0.15 1.5 2.25 1053 755
PR 08-1 8.0 0.08 0.10 6.0 1.00 320 278
PR 08-1.5 8.0 0.08 0.10 5.0 1.50 516 424
PR 08-2 8.0 0.08 0.15 4.0 2.00 693 543
PR 08-2.5 8.0 0.08 0.15 3.0 2.50 888 663
PR 10-1 10.0 0.08 0.08 8.0 1.00 263 232
PR 10-1.5 10.0 0.08 0.12 7.0 1.50 407 345
PR 10-2 10.0 0.08 0.15 6.0 2.00 554 451
PR 10-2.5 10.0 0.08 0.15 5.0 2.50 711 555
PR 10-3 10.0 0.08 0.15 4.0 3.00 867 650
PR 10-4 10.0 0.08 0.15 2.0 4.00 1178 820
PR 12-1 12.0 0.08 0.08 10.0 1.00 219 196
PR 12-1.5 12.0 0.08 0.10 9.0 1.50 344 297
PR 12-2 12.0 0.08 0.12 8.0 2.00 469 391
PR 12-2.5 12.0 0.08 0.15 7.0 2.50 592 477
PR 12-3 12.0 0.08 0.15 6.0 3.00 723 562
PR 12-4 12.0 0.08 0.15 4.0 4.00 984 717
PR 14-1 14.0 0.08 0.08 12.0 1.00 187 169
PR 14-1.5 14.0 0.08 0.08 11.0 1.50 299 262
PR 14-2 14.0 0.08 0.10 10.0 2.00 407 345
PR 14-2.5 14.0 0.08 0.12 9.0 2.50 514 423
PR 14-3 14.0 0.08 0.15 8.0 3.00 619 495
PR 14-3.5 14.0 0.08 0.15 7.0 3.50 731 568
PR 15-1 15.0 0.08 0.08 13.0 1.00 175 159
PR 15-1.5 15.0 0.08 0.08 12.0 1.50 279 246
PR 15-2 15.0 0.08 0.10 11.0 2.00 380 324
PR 15-2.5 15.0 0.08 0.12 10.0 2.50 480 398
PR 15-3 15.0 0.08 0.15 9.0 3.00 578 467
PR 16-1 16.0 0.08 0.08 14.0 1.00 164 149
PR 16-1.5 16.0 0.08 0.08 13.0 1.50 262 231
PR 16-2 16.0 0.08 0.15 12.0 2.00 346 298
PR 16-2.5 16.0 0.08 0.12 11.0 2.50 450 377
PR 16-3 16.0 0.08 0.15 10.0 3.00 542 442
PR 16-4 16.0 0.08 0.15 8.0 4.00 738 572
PR 17-2 17.0 0.08 0.15 13.0 2.00 325 281
PR 18-1 18.0 0.08 0.08 16.0 1.00 146 133
PR 18-1.5 18.0 0.08 0.08 15.0 1.50 233 207
PR 18-2 18.0 0.08 0.08 14.0 2.00 320 278
PR 18-2.5 18.0 0.08 0.15 13.0 2.50 395 335
PR 18-3 18.0 0.08 0.15 12.0 3.00 482 400
PR 18-4 18.0 0.08 0.15 10.0 4.00 - -
PR 20-1.5 20.0 0.08 0.08 17.0 1.50 209 188
PR 20-2 20.0 0.08 0.08 16.0 2.00 288 252
PR 20-2.5 20.0 0.08 0.15 15.0 2.50 355 305
PR 20-3 20.0 0.08 0.15 14.0 3.00 433 364
PR 20-3.5 20.0 0.08 0.15 13.0 3.50 512 421
PR 20-4 20.0 0.08 0.15 12.0 4.00 590 475
PR 22-1 22.0 0.08 0.08 20.0 1.00 119 109
PR 22-1.5 22.0 0.08 0.08 19.0 1.50 190 172
PR 22-2 22.0 0.08 0.08 18.0 2.00 262 231
PR 22-2.5 22.0 0.08 0.08 17.0 2.50 333 288
PR 22-3 22.0 0.08 0.15 16.0 3.00 394 335
PR 25-1 25.0 0.08 0.08 23.0 1.00 105 97
PR 25-1.5 25.0 0.08 0.08 20.0 1.50 167 152
PR 25-2 25.0 0.08 0.08 21.0 2.00 230 205
PR 25-2.5 25.0 0.08 0.08 20.0 2.50 293 256
PR 25-3 25.0 0.08 0.15 19.0 3.00 347 299
PR 25-3.5 25.0 0.08 0.15 18.0 3.50 409 347
PR 25-4 25.0 0.08 0.15 17.0 4.00 472 393
PR 25-4.5 25.0 0.08 0.15 16.0 4.50 535 437
PR 25-5 25.0 0.08 0.15 15.0 5.00 597 480
PR 28-1 28.0 0.08 0.08 26.0 1.00 93 87
PR 28-1.5 28.0 0.08 0.08 25.0 1.50 149 136
PR 28-2 28.0 0.08 0.08 24.0 2.00 205 184
PR 28-2.5 28.0 0.08 0.08 23.0 2.50 261 231
PR 28-3 28.0 0.08 0.15 20.0 3.00 309 270
PR 28-3.5 28.0 - - 21.0 3.50 - -
PR 28-4 28.0 0.08 0.15 20.0 4.00 421 355
PR 28-4.5 28.0 0.08 0.15 19.0 4.50 477 396
PR 28-5 28.0 0.08 0.15 18.0 5.00 533 436
PR 30-1.5 30.0 0.08 0.08 27.0 1.50 139 128
PR 30-2 30.0 0.08 0.08 26.0 2.00 192 173
PR 30-2.5 30.0 0.08 0.08 25.0 2.50 244 217
PR 30-3 30.0 0.08 0.15 24.0 3.00 289 253
PR 30-4 30.0 0.08 0.15 20.0 4.00 393 334
PR 30-5 30.0 0.08 0.15 20.0 5.00 498 411
PR 30-6 30.0 0.15 0.15 18.0 6.00 595 478
PR 32-1.5 32.0 0.08 0.08 29.0 1.50 131 120
PR 32-2.5 32.0 - - 27.0 2.50 - -
PR 32-4 32.0 - - 24.0 4.00 - -
PR 35-2 35.0 0.15 0.15 31.0 2.00 152 138
PR 35-2.5 35.0 0.15 0.15 30.0 2.50 196 177
PR 35-3 35.0 0.15 0.15 29.0 3.00 241 214
PR 35-4 35.0 0.15 0.15 27.0 4.00 331 286
PR 35-5 35.0 0.15 0.15 25.0 5.00 420 355
PR 35-6 35.0 0.15 0.15 23.0 6.00 510 420
PR 38-2.5 38.0 0.15 0.15 33.0 2.50 181 163
PR 38-3 38.0 0.15 0.15 32.0 3.00 222 198
PR 38-4 38.0 0.15 0.15 30.0 4.00 305 266
PR 38-5 38.0 0.15 0.15 28.0 5.00 387 330
PR 38-6 38.0 0.15 0.15 26.0 6.00 469 391
PR 38-7 38.0 0.15 0.15 24.0 7.00 552 449
PR 40-6 40.0 - - 28.0 6.00 - -
PR 42-2 42.0 0.20 0.20 38.0 2.00 119 109
PR 42-3 42.0 0.20 0.20 36.0 3.00 193 174
PR 42-4 42.0 0.20 0.20 34.0 4.00 268 236
PR 42-5 42.0 0.20 0.20 32.0 5.00 343 296
PR 45-5 45.0 0.20 0.20 35.0 5.00 320 278
PR 50-4 50.0 0.20 0.20 42.0 4.00 225 201
PR 50-5 50.0 0.20 0.20 40.0 5.00 288 252
PR 50-6 50.0 0.20 0.20 38.0 6.00 350 302
PR 60-3 60.0 0.25 0.25 54.0 3.00 130 119
PR 60-4 60.0 0.25 0.25 52.0 4.00 182 165
PR 60-6 60.0 - - 48.0 6.00 - -
PR 60-10 60.0 0.25 0.25 40.0 10.00 496 410
PR 60-8 60.0 - - 44.0 8.00 - -
PR 65-8 65.0 0.30 0.30 49.0 8.00 356 306
PR 80-10 80.0 0.35 0.35 60.0 10.00 364 312
Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Dodatne informacije

Proračun analogno DIN 2413
Slučaj opterećenja I
Statično (do 120 °C)
Slučaj opterećenja III
Dinamički (do 120 °C)
zakretna širina = P bar
Karakteristična veličina čvrstoće
K 235 [N/mm2]
Dodatna sigurnosna vrednost
S 1,5
Trajna istosmerna dinamička izdržljivost
σSch/D 225 [N/mm2]
Tolerancije
DIN 10305-4

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.