HK FAPC F

Elemenat filtera za uređaj za servisiranje ulja HK FAPC 016

HK FAPC F HK FAPC F
HK FAPC F HK FAPC F

Osobine

Obim isporuke
sa O-prstenom

Artikal

1 Artikal
Naziv Filterska jedinica
µm
za tip filtera Težina
kg
HK FAPC V71220 113 3 3E-N;ß(c)=200 1.200

je rezervni deo za sledeće proizvode

Uređaj za servisiranje ulja

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.