Osobine

Verzija
Višesmerni filter za aktivnim ugljem, sa ventilima
integrisani elemenat filtera 3 μm
high quality valve system
stable aluminium-base
Položaj ugradnje
uspravno
Priključak
dole
Temperatura min.
-40 °C
Temperatura maks.
70 °C
Materijal
Kućište: Aluminijum i akrilno staklo
Zaptivka: NBR

Opis

Ovi višesmerni adsorberi se koriste za ventilaciju higroskopskih materija bilo koje vrste.

Napomena

Na upit su na raspolaganju ostale varijante sa kućištem od aluminijuma ili plemenitog čelika kao i za agresivne medije.

Artikal

6 Artikal
Naziv Zapremina vazduha
l/min
Wasseraufnahmekapazität max.
l
Za veličinu rezervoara A
mm
B
mm
Füllmenge Silikagel
kg
C
mm
G Težina
kg
HK FI AD 310 MV N AF VPA 20 0,38 100 - 600 litara 311.0 110.0 0,8 148.0 G 3/4" 2.300
HK FI AD 311 MV N AF VPA 20 0,38 100 - 600 litara 311.0 110.0 0,8 148.0 G 1" 2.300
HK FI AD 330 MV N AF VPA 40 0,48 100 - 600 litara 412.0 110.0 1,2 148.0 G 3/4" 3.000
HK FI AD 331 MV N AF VPA 40 0,48 100 - 600 litara 412.0 110.0 1,2 148.0 G 1" 3.000
HK FI AD 510 MV N AF VPA 100 0,80 600 - 1800 litara 329.0 150.0 2,0 187.0 G 1" 4.600
HK FI AD 560 MV N AF VPA 210 1,72 1800 - 3600 litara 549.0 150.0 4,3 187.0 G 1" 7.900
Zapremina vazduha: preporučeni protok vazduha za optimalnu efikasnost sušenja

Pribor

Montažna prirubnica za adsorber
Bajpas prirubnica za adsorber
Ulivna prirubnica za adsorber

Rezervni delovi

Rezervna oprema za višesmerni adsorber
Sredstvo za adsorpciju silika-gel

Dodatne informacije

U adsorberu se molekuli vode u vazduhu vezuju sa sredstvom za adsorpciju (silikat-gel). Zasićenje i neophodna zamena uloška filtera je prikazano promenom narandžaste u zelenoj boji.
Konstrukcija račvastog adsorbera omogućava u kombinacija sa aktivnim ugljem neograničeni broj regeneracije upotrebljenih sredstava za adsorpciju. Uz to sistem ventila štiti od nepotrebnog upijanja vode iz okolnog vazduha tokom vremena mirovanja. Time se postiže duži vek trajanja sredstva za adsorpciju.
Silikatni gel se sastoj od 99 % silicijum dioksida (SiO2) i klasifikovan je kao sintetičko, polarno i hidrofilno sredstvo za sušenje. Na osnovu svoje veoma visoke poroznosti ovo sredstvo poseduje veliku unutrašnju površinu do 800 m2/g. Time se postiže veoma visok kapacitet upijanja vode.
U ventilisanim sušačima se silikatni gel često meša sa indikatorom boje. Promena boje pokazuje sadržaj vode, a time i napredak zasićenja sredstva za sušenje.
Silikatni gel nije klasifikovan kao opasna materija prema zakonodavstvu Evropske Unije (propis EG br. 1272/2008). Prema EG direktivama (67/548/EWG odn. 1999/45/EG) njegovo označavanje nije u obavezujuće. Silikatni gel ne spada u materije opasne po zdravlju i životnoj sredini.

Napomene u vezi porudžbine

Za montažu na rezervoaru po potrebi je neophodno naručiti montažnu prirubnicu HK FI AD FS.


Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.