PR V1 (M)

Precizna čelična cev, metrički, 1.4301

PR V1 (M) PR V1 (M)
PR V1 (M) PR V1 (M)

Osobine

Konstrukcija
Precizna čelična cev, metrička
Materijal
Plemeniti čelik 1.4301
Dužina cevi
6 metara

Napomena

Navedeni podaci o pritisku odnose se na ravnu cev.
Kod savijene cevi odgovarajuće debljine zidova treba izračunati analogno standardu DIN EN 13480-4.

Artikal

45 Artikal
Naziv Ø d2
mm
Ø d1
mm
S
mm
AD tolerancija +/-
mm
Slučaj opterećenja I
bar
Slučaj opterećenja III
bar
PR 12-2.5 V1 12,0 7,0 2,50 - - -
PR 14-2.5 V1 14,0 9,0 2,50 - - -
PR 18-3 V1 18,0 12,0 3,00 - - -
PR 04-1 V1 4,0 2,0 1,00 0,08 558 376
PR 05-1 V1 5,0 3,0 1,00 0,08 447 311
PR 06-1 V1 6,0 4,0 1,00 0,08 372 265
PR 06-1.5 V1 6,0 3,0 1,50 0,08 610 405
PR 08-1 V1 8,0 6,0 1,00 0,08 279 204
PR 08-1.5 V1 8,0 5,0 1,50 0,08 460 319
PR 10-1 V1 10,0 8,0 1,00 0,08 223 166
PR 10-1.5 V1 10,0 7,0 1,50 0,08 369 262
PR 12-1 V1 12,0 10,0 1,00 0,08 186 140
PR 12-1.5 V1 12,0 9,0 1,50 0,08 307 223
PR 12-2 V1 12,0 8,0 2,00 0,08 428 299
PR 12-3 V1 12,0 6,0 3,00 0,08 670 436
PR 14-2 V1 14,0 10,0 2,00 0,08 367 261
PR 14-3 V1 14,0 8,0 3,00 0,08 575 395
PR 15-1.5 V1 15,0 12,0 1,50 0,08 246 182
PR 16-1 V1 16,0 14,0 1,00 0,08 152 115
PR 16-2 V1 16,0 12,0 2,00 0,08 321 232
PR 18-1 V1 18,0 16,0 1,00 0,08 135 104
PR 18-1.5 V1 18,0 15,0 1,50 0,08 216 161
PR 18-2 V1 18,0 14,0 2,00 0,08 297 216
PR 22-1 V1 22,0 20,0 1,00 0,08 110 85
PR 20-2 V1 20,0 16,0 2,00 0,08 257 189
PR 22-1.5 V1 22,0 19,0 1,50 0,08 176 133
PR 22-2 V1 22,0 18,0 2,00 0,08 233 173
PR 24-2 V1 24,0 20,0 2,00 0,08 214 160
PR 25-5 V1 25,0 15,0 5,00 0,08 554 373
PR 28-1 V1 28,0 26,0 1,00 0,08 87 67
PR 28-2 V1 28,0 24,0 2,00 0,08 191 143
PR 28-3 V1 28,0 22,0 3,00 0,08 287 210
PR 28-4 V1 28,0 20,0 4,00 0,15 384 272
PR 30-2 V1 30,0 26,0 2,00 0,08 178 134
PR 30-3 V1 30,0 24,0 3,00 0,08 275 201
PR 30-4 V1 30,0 22,0 4,00 0,15 358 256
PR 30-5 V1 30,0 20,0 5,00 0,15 450 313
PR 38-4 V1 38,0 30,0 4,00 - - -
PR 40-4 V1 40,0 32,0 4,00 0,15 265 195
PR 40-5 V1 40,0 30,0 5,00 0,15 337 243
PR 50-1.5 V1 50,0 47,0 1,50 0,20 63 50
PR 50-2 V1 50,0 46,0 2,00 0,20 93 72
PR 57-2 V1 57,0 53,0 2,00 0,25 76 59
PR 64-2 V1 64,0 60,0 2,00 0,25 68 53
PR 70-2 V1 70,0 66,0 2,00 0,25 62 48

Dodatne informacije

Proračun analogno DIN 2413 (nacrt)
Slučaj opterećenja I
Statično (do 120 °C)
Slučaj opterećenja III
Dinamički (do 120 °C) zakretna širina = P bar
Karakteristična veličina čvrstoće
K 218 [N/mm2]
Dodatna sigurnosna vrednost
S 1,5
Trajna istosmerna dinamička izdržljivost
σSch/D 175 [N/mm2]
Tolerancije
DIN 10305-4Granica istezanja prema DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C
Trajna istomerna dinamička izdržljivost je redukovana u odnosu prema karakterističnoj veličini čvrstoće od 1.4571.

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.