GAR KAE KL

GAR KAE KL GAR KAE KL

Osobine

Priključak 1
BSP unutrašnji cilindrični navoj
Priključak 2
KAE Easy Lock
Radni pritisak
maks. 400 bara

Artikal

1 Artikal
Naziv G1 G2
GAR NW 10 KAE-KL G 3/8" Lock 22 IG

Isključenje od odgovornosti

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.

Svi podatci u našem onlajn katalogu počivaju na trenutno važećim normama i propisa od strane stručnih udruženja. Samo pridržavanje naših propisa uvezi montaže Vam garantuje sigurnost proizvoda. Ne pridržavanje svih navedenih propisa može negativno uticati na funkcionalnu sigurnost proizvoda i do gubitka prava na garanciju. Naša garancija au svakom slučaju važi sa proizvode firme HANSA-FLEX. Naši proizvodi se stalno dalje razvijaju, te zadržavamo prava na tehničke izmene.