metrički - JIC

GE HMO AJ
GE HMO AJ Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° unutrašnji konus
Priključak 2
UN/UNF navoj navrtke
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
GE HMO HJ
GE HMO HJ Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° spoljašnji konus
Priključak 2
UN/UNF spoljni navoj
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
GE HMOK AJ
GE HMOK AJ Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
O-prsten i komorni prsten
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° unutrašnji konus
Priključak 2
UN/UNF navoj navrtke
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
GE HMO L HJ
GE HMO L HJ Uvrtni navojni nastavak, dugi
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak, dugi
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
Zaptivanje O-prstenom na uvrtnom navojnom nastavku
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° spoljašnji konus
Priključak 2
UN/UNF spoljni navoj
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
GE HMED AJ
GE HMED AJ Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
Oblik E
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° unutrašnji konus
Priključak 2
UN/UNF navoj navrtke
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
GE HMOK HJ
GE HMOK HJ Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
O-prsten i komorni prsten
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° spoljašnji konus
Priključak 2
UN/UNF spoljni navoj
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
GE HMOK L HJ
GE HMOK L HJ Uvrtni navojni nastavak, dugi
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak, dugi
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
O-prsten i komorni prsten
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° spoljašnji konus
Priključak 2
UN/UNF spoljni navoj
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
GE HMED HJ
GE HMED HJ Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
Uvrtni navojni nastavak
Konstrukcija
pravo
Oblik zaptivke 1
Oblik E
Priključak 1
metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2
74° spoljašnji konus
Priključak 2
UN/UNF spoljni navoj
Materijal
Čelik
Površinska zaštita
galvanska prevlaka
Artikli 1 do 8 od 8 pronađenih artikala.