HK FI AD ETS

komplet nadomestnih delov za večpotni adsorber

HK FI AD ETS HK FI AD ETS

Lastnosti

Obseg dobave
adsorbent silika gel oranžni
filter z aktivnim ogljem
tesnila in tesnilni obroči
filter za delce

Artikel

10 Artikel
Opis Teža
kg
für Filtertyp
HK FI AD ETS 005 0,600 HKFIAD005MVNAF
HK FI AD ETS 010 0,600 HKFIAD010MVNAF
HK FI AD ETS 020 1,000 HKFIAD020MVNAF
HK FI AD ETS 040 1,500 HKFIAD040MVNAF
HK FI AD ETS 100 2,200 HKFIAD100MVNAF
HK FI AD ETS 180 3,200 HKFIAD180MVNAF
HK FI AD ETS 020 VPA 1,000 HKFIAD310MVNAFVPA
HK FI AD ETS 040 VPA 1,900 HKFIAD330MVNAFVPA
HK FI AD ETS 100 VPA 2,000 HKFIAD510MVNAFVPA
HK FI AD ETS 210 VPA 4,600 HKFIAD560MVNAFVPA

je nadomestni del za naslednje izdelke

večpotni adsorpcijski filter z ventilom
Adsorber filter reusable with valve

Dodatne informacije

Silika gel je sestavljen iz približno 99 % silicijevega dioksida (SiO2) in je razvrščen kot sintetično, polarno in hidrofilno sušilno sredstvo. Zaradi svoje visoke poroznosti ima veliko notranjo površino, ki znaša do 800 m2/g. To omogoča zelo veliko sposobnost sprejemanja vode.
V prezračevalnih sušilnikih je silika gel pogosto dopolnjen z barvnim indikatorjem. Spremembe barv prikazujejo vsebnost vode in s tem napredovanje nasičenosti sušilnega sredstva.
Skladno z zakonodajo Evropske Unije (Uredba ES št. 1272/2008) silika gel ni razvrščen kot nevarna snov. Skladno z direktivami ES (67/548/EGS oz. 1999/45/ES) ne zahteva označevanja. Silika gel ne sodi med snovi, ki ogrožajo zdravje in okolje.

Zavrnitev odgovornosti

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Vse informacije v našem spletnem katalogu temeljijo na trenutno veljavnih standardih in predpisih poklicnih združenj. Samo če se držite naših navodil za montažo, vam lahko zagotovimo varnost proizvodov. Neupoštevanje teh pravil lahko vpliva na zanesljivost izdelka in vodi do izgube naše garancije. Naša garancija v vsakem primeru velja samo za izdelke HANSA-FLEX. Naše izdelke se stalno dalje razvija, tehnične spremembe so torej možne.