C

Zostavenie skupiny C

C C

Výrobok

1 Výrobok
Označenie
C

Prídavné elementy

Rúrková objímka, ťažký konštrukčný rad
Skrutka s vnútorným šesťhranom, objímka jednotlivých rúrok
Skrutka so šesťhrannou hlavou pre objímku jednotlivých rúrok
Poistná podložka pre objímku jednotlivých rúrok
Krycia doska pre objímku jednotlivých rúrok
Nosná lišta, objímka pre jednotlivé rúrky
Matica nosnej lišty, objímka pre jednotlivé rúrky
Doska k privareniu pre objímku jednotlivých rúrok
Doska k privareniu a naskrutkovaniu, dlhá

Vylúčenie záruky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.

Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.