HK 9RV 04 BG1

Ozubený rozdeľovač množstva veľkosť 1 9RV 4-násobný

HK 9RV 04 BG1 HK 9RV 04 BG1
HK 9RV 04 BG1 HK 9RV 04 BG1

Vlastnosti

Vyhotovenie
s ventilom vyrovnávania fáz a ventilom proti kavitácii na sekciu
Adjustment range DBV: 7-210 bar
externé odvádzanie únikového oleja
Drehzahlbereich
1200 - 2700 U/min
Druckdifferenz
max. 30 bar (zwischen den Sektionen)

Popis

Tieto rozdeľovače množstva slúžia pre napájanie štyroch nezávislých hydraulických okruhov iba s jedným čerpadlom
Chyba delenia pribl. 3 %
možné rôzne nastavenie tlaku na každú sekciu
Ventily nastaviteľné v rozsahu 70-210 bar, iné rozsahy nastavenia na vyžiadanie
Možná prestavba na interné odvádzanie únikového oleja - k tomu uzavrite prípojku T pomocou zaslepovacej zátky G1/2" (prestavbu odporúčame len po prerokovaní!)
Dimenzovanie ozubený rozdeľovač množstva: qi = Q/z * 1000/n
qi = Hltnosť/Sekcia [cm3]; Q = Vstupný objemový prietok celkove [l/min]; z = Počet sekcií; n = Otáčky [ot./min]

Poznámka

Pred uvedením do prevádzky sa v zariadení vykoná prvý nábeh ozubeného rozdeľovača množstva bez zaťaženia.
Diagramy a schémy zapojenia ako schémy princípu platia aj pre tieto 4-násobné deliče množstva

Výrobok

5 Výrobok
Označenie p1max.
bar
p2max.
bar
Prietok na prvok max.
l/min
Prietok na prvok min.
l/min
Prietok na prvok typ.
l/min
Vstupný objem na sekciu
cm³
A
mm
Li
mm
Hmotnosť
kg
HK 9RV 04 A 18 220 270 9,50 2,00 4,00 1,70 44 382 4,500
HK 9RV 04 A 20 220 270 13,00 2,50 5,00 2,20 46 390 4,550
HK 9RV 04 A 21 220 270 16,00 3,00 6,00 2,60 48 398 4,700
HK 9RV 04 A 23 220 270 19,00 3,50 7,00 3,20 50 406 4,850
HK 9RV 04 A 25 200 240 22,50 4,50 8,00 3,80 52 414 4,950
p1: max. prevádzkový tlak
p2: max. špičkový tlak

Vylúčenie záruky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.

Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.