Vlastnosti

Vyhotovenie
Viacrazový, s filtrom s aktívnym uhlím, s ventilmi
high quality valve system
integrovaný filtračný prvok 3 μm
stable aluminium-base
Montážna poloha
zvislo
Prípojka
dole
Teplota min.
-40 °C
Teplota max.
70 °C
Materiál
Plášť: hliník a akrylové sklo
Tesnenie: NBR

Popis

Tieto viaccestné adsorbéry sa používajú na vetranie a odvetrávanie hygroskopických látok akéhokoľvek druhu.

Poznámka

Ďalšie varianty s telesom z hliníka alebo ušľachtilej ocele, ako aj pre agresívne médiá sa dodávajú na vyžiadanie.

Výrobok

6 Výrobok
Označenie Množstvo vzduchu
l/min
Wasseraufnahmekapazität max.
l
pre veľkosť zásobníka A
mm
B
mm
Füllmenge Silikagel
kg
C
mm
G Hmotnosť
kg
HK FI AD 310 MV N AF VPA 20 0,38 100 - 600 litrov 311,0 110,0 0,8 148,0 G 3/4" 2,300
HK FI AD 311 MV N AF VPA 20 0,38 100 - 600 litrov 311,0 110,0 0,8 148,0 G 1" 2,300
HK FI AD 330 MV N AF VPA 40 0,48 100 - 600 litrov 412,0 110,0 1,2 148,0 G 3/4" 3,000
HK FI AD 331 MV N AF VPA 40 0,48 100 - 600 litrov 412,0 110,0 1,2 148,0 G 1" 3,000
HK FI AD 510 MV N AF VPA 100 0,80 600 - 1800 litrov 329,0 150,0 2,0 187,0 G 1" 4,600
HK FI AD 560 MV N AF VPA 210 1,72 1800 - 3600 litrov 549,0 150,0 4,3 187,0 G 1" 7,900
Množstvo vzduchu: odporúčaný prietok vzduchu pre optimálnu efektivitu sušenia

Príslušenstvo

Montážna príruba pre adsorbér
Príruba obtoku pre adsorbér
Plniaca príruba pre adsorbér

Náhradné diely

Súprava náhradných dielov pre viaccestný adsorbér
Adsorbent silikagél

Dodatočné informácie

V adsorbéri sa molekuly vody obsiahnuté vo vzduchu viažu v póroch adsorbentu (silikagélu). Nasýtenie (naplnenie) a potom potrebná výmena filtračnej vložky sa indikuje zmenou farby z oranžovej na zelenú.
Konštrukcia viaccestných adsorbérov umožňuje v kombinácii s aktívnym uhlím neobmedzený počet regenerácií použitých adsorbentov. Ventilový systém dodatočne chráni pred zbytočným príjmom vody z okolitého vzduchu počas dôb odstávok. Umožňuje to dlhšie životnosti adsorbčnej náplne.
Silikagél pozostáva z cca 99 % z oxidu kremičitého (SiO2) a je klasifikovaný ako syntetický, polárny a hydrofilný sušiaci prostriedok. Na základe svojej vysokej pórovitosti má veľkú vnútornú plochu až do 800 m2/g. Umožňuje to veľmi veľkú kapacitu pohlcovania vody.
V prevzdušňovacích sušičkách sa silikagél často mieša s farebným indikátorom. Zmeny farby indikujú obsah vody a tým postup plnenia sušiaceho prostriedku.
Silikagél nie je podľa zákonodarstva Európskej únie (nariadenie ES č. 1272/2008) klasifikovaný ako nebezpečná látka. Podľa smerníc ES (67/548/EHS, resp. 1999/45/ES) nepodlieha povinnosti označenia. Silikagél nepatrí k látkam ohrozujúcim zdravie a životné prostredie.

Pokyny pre objednanie

Pre montáž na nádrž sa musí v prípade potreby objednať montážna príruba HK FI AD FS.


Vylúčenie záruky

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.

Všetky údaje v našom katalógu on-line spočívajú na v súčasnosti platných normách a na predpisoch profesijných združení. Len dodržanie našich montážnych predpisov Vám zaručí bezpečnosť produktu. Nedodržanie všetkých uvedených predpisov môže ovplyvniť bezpečnosť funkcie produktu a viesť k strate našej záruky. Naša záruka platí v každom prípade len pre produkty HANSA-FLEX. Naše produkty sa rozvíjajú neustále ďalej, preto sú možné technické zmeny.