CLIC ZANGE

Kleszcze do opaski CLIC

CLIC ZANGE CLIC ZANGE

Opis

Kleszcze montażowe ze stali do opasek Clic, nadają się do zaciskania i rozwierania wszystkich wielkości opasek.

Artykuł

1 Artykuł
Oznaczenie Hinweis
CLIC ZANGE -

są akcesoriami do następujących produktów

Opaska zaciskowa do węża
Zestaw opasek

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.