C

Zestawienie grupy C

C C

Opis

Wielkość opasek jest decydującym kryterium wyboru przy zestawianiu.
Montaż może odbywać się do wyboru na płytach do przyspawania lub na szynach nośnych.

Artykuł

1 Artykuł
Oznaczenie
C

Elementy dodatkowe

Opaski rurowe, typoszereg ciężki
Śruba imbusowa, opaska jednorurowa
Śruba z łbem sześciokątnym do opasek jednorurowych
Podkładka zabezpieczająca do opasek jednorurowych
Płyta maskująca do opasek jednorurowych
Szyna nośna, opaska jednorurowa
Nakrętka szyny nośnej, opaska jednorurowa
Płyta do przyspawania do opasek jednorurowych
Płyta do przyspawania i przykręcenia, długa

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.