SST

Wąż kurczliwy

SST SST

Właściwości

Właściwości
Nie podtrzymuje palenia wg MVSS i UL 224
Kolor
czarny
Temperatura min.
-55 °C
Temperatura max.
135 °C
Zakres temperatury
Temperatura skurczu od 90 °C do + 200 °C
Materiał
usieciowana, modyfikowana poliolefina

Opis

Uniwersalny, nie rozprzestrzeniający palenia wąż kurczliwy jako dodatkowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (np. armatury wtaczane w zastosowaniach do wody morskiej).

Artykuł

3 Artykuł
Oznaczenie Ø wewnętrzna nom.
mm
Grubość ściany
mm
min. Ø skurczu
mm
Długość rolki
m
Schrumpfrate Jednostka
SST 25 25,4 0,9 12,7 50 2:1 Reel
SST 38 38,0 1,0 19,0 50 2:1 Reel
SST 50 51,0 1,1 25,4 50 2:1 Reel

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.