SK KG G AL

SK KG G AL SK KG G AL

Właściwości

Przyłącze 1
przyłącze węża
Przyłącze 2
złącze kłowe
Rodzaj uszczelnienia 2
uszczelka kształtowa nitrylowa czarna
Typ konstrukcji
złącze ssawne do oprawki zewnętrznej
Materiał
aluminium

Artykuł

3 Artykuł
Oznaczenie do węża o średnicy zewn. Odległość podpórek kątowych
mm
Wielkość znamionowa Storz
SKKG 133 NW 100 A G AL 100 133 110-A
SKKG 66 NW 50 C G AL 50 66 52-C
SKKG 89 NW 75 B G AL 75 89 75-B

Części zamienne

Uszczelka tłoczno-ssąca do złącza strażackiego
Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie
Uszczelka tłoczno-ssąca, złącze strażackie

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.