BAV

Urządzenie do gięcia i cięcia rur

BAV BAV

Właściwości

Typ konstrukcji
urządzenie do gięcia i cięcia rur

Artykuł

1 Artykuł
Oznaczenie Gi_cie dla rury o _rednicy zewn_trznej min.
mm
Gięcie dla rury o średnicy zewnętrznej max.
mm
Piły do rur o średnicy zewnętrznej
BAV 06-12 6 12 06 -12

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.