PRESSE UPS

Prasa do węży niskociśnieniowych

PRESSE UPS PRESSE UPS

Opis

Za pomocą prasy UPS można wytwarzać wszystkie niskociśnieniowe przewody elastyczne o średnicach znamionowych 3 do 16 mm.

Wskazówka

Przed użyciem prasę należy zamocować czterema śrubami na odpowiednim podłożu (stół warsztatowy).

Artykuł

1 Artykuł
Oznaczenie Ciężar
kg
PRESSE UPS 1 11,960

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.

Wszystkie informacje zawarte w naszym katalogu online oparte są na aktualnie obowiązujących normach oraz przepisach organizacji zawodowych. Tylko przestrzeganie naszych instrukcji montażu gwarantuje bezpieczeństwo produktu. Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych przepisów może spowodować pogorszenie bezpieczeństwa funkcjonowania produktu oraz doprowadzić do utraty naszej gwarancji. Nasza gwarancja odnosi się wyłącznie do produktów HANSA-FLEX. Nasze produkty są stale doskonalone, dlatego możliwe są zmiany techniczne.