PRESSE UPS

Lagedrukslangpers

PRESSE UPS PRESSE UPS

Beschrijving

Met de pers UPS kunnen alle lagedruk- en slangleidingen met nominale wijdte van 3 tot 16 mm geproduceerd worden.

Aanwijzing

Voor het gebruik moet de pers met vier schroeven op een geschikte ondergrond bevestigd worden (werkbank).

Artikel

1 Artikel
Aanduiding Gewicht
kg
PRESSE UPS 1 11,960

Aansprakelijkheidsinformatie

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.