BAV

Pijpenbuig- en afzaagtoestel

BAV BAV

Eigenschappen

Constructie
Pijpenbuig- en afzaagtoestel

Artikel

1 Artikel
Aanduiding Buigen voor buis - UD max.
mm
Buigen voor buis - UD min.
mm
Zagen voor buis - UD
BAV 06-12 12 6 06 -12

Aansprakelijkheidsinformatie

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.