Eigenschappen

Aansluiting 1
BSP-binnendraad cilindrisch
Aansluiting 2
KAE Easy Lock
Werkdruk
max. 400 bar

Artikel

1 Artikel
Aanduiding G1 G2
GAR NW 10 KAE-KL G 3/8" Lock 22 IG

Aansprakelijkheidsinformatie

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.

Alle gegevens in onze online-catalogus berusten op de normen die momenteel gelden en op de voorschriften van de bedrijfsverenigingen. De productveiligheid is alleen gewaarborgd als u onze montagevoorschriften aanhoudt. Als u zich niet aan alle vermelde voorschriften houdt, kan dat de veilige werking van het product negatief beïnvloeden en ertoe leiden dat de garantie vervalt. Onze garantie geldt uitsluitend voor HANSA-FLEX-producten. Onze producten zijn permanent onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen, waardoor technische wijzigingen mogelijk zijn.