Povratni filtri kompletni

FI RL
FI RL Povratni filtar
Izvedba
s premosnim ventilom 1,75 bara, bez indikatora prljavštine
Temperatura min.
-25 °C
Temperatura maks.
110 °C
Materijal
Brtva: NBR
Radni tlak
8 bar
Opseg isporuke
uklj. filtarski element
FI RL GEH
FI RL GEH Kućište za povratni filtar
Izvedba
s premosnim ventilom 1,75 bara, bez indikatora prljavštine
Materijal
Brtva: NBR
Radni tlak
8 bar
Opseg isporuke
bez filtarskog elementa
HK RTR
HK RTR Povratni filtar kompaktni za ugradnju u spremnik
Izvedba
s premosnim ventilom 1,75 bara
Radni tlak
8 bar
HK MPF
HK MPF Povratni filtar kompletni
Izvedba
s premosnim ventilom 1,75 bara, bez indikatora prljavštine A10: s anorganskim filtrom (10 μm), apsolutno filtriranje P10: Papirnati filtar (10 μm), nominalno filtriranje
Temperatura min.
-25 °C
Temperatura maks.
110 °C
Materijal
Brtva: NBR
Radni tlak
8 bar
HK MPF GEH
HK MPF GEH Kućište za povratni filtar MPF
Izvedba
s premosnim ventilom 1,75 bara, bez indikatora prljavštine bez filtarskog elementa
Radni tlak
8 bar
Artikli 1 do 5 od 5 pronađena artikla.