Adsorpcijski filtri, kompletni

HK FI AD E0/EV
HK FI AD E0/EV Jednokratni adsorpcijski filtar bez ventila
Izvedba
Jednokratni s aktivnim ugljenom integrirani filtarski element 3 μm
Priključak
dolje
Ugradbeni položaj
okomito
Temperatura min.
-40 °C
Temperatura maks.
70 °C
Materijal
Kućište: aluminij i akrilno staklo Brtva: NBR
HK FI AD MV
HK FI AD MV Višekratni adsorpcijski filtar s ventilom
Izvedba
Višekratni s filtrom s aktivnim ugljenom, s ventilima integrirani filtarski element 3 μm
Priključak
dolje
Ugradbeni položaj
okomito
Temperatura min.
-40 °C
Temperatura maks.
70 °C
Materijal
Kućište: aluminij i akrilno staklo Brtva: NBR
HK FI AD EV VARIO PA
HK FI AD EV VARIO PA
Izvedba
high quality valve system integrirani filtarski element 3 μm stable aluminium-base
Priključak
dolje
Ugradbeni položaj
okomito
Temperatura min.
-40 °C
Temperatura maks.
70 °C
Materijal
Kućište: aluminij i akrilno staklo Brtva: NBR
HK FI AD MV VARIO PA
HK FI AD MV VARIO PA Adsorber filter reusable with valve
Izvedba
Višekratni s filtrom s aktivnim ugljenom, s ventilima integrirani filtarski element 3 μm high quality valve system stable aluminium-base
Priključak
dolje
Ugradbeni položaj
okomito
Temperatura min.
-40 °C
Temperatura maks.
70 °C
Materijal
Kućište: aluminij i akrilno staklo Brtva: NBR
HK FI AD E0 VARIO VG
HK FI AD E0 VARIO VG
Izvedba
integrirani filtarski element 3 μm stable aluminium-base
Priključak
dolje
Ugradbeni položaj
okomito
Temperatura min.
-40 °C
Temperatura maks.
60 °C
Materijal
Kućište: aluminij i akrilno staklo Brtva: NBR
Artikli 1 do 5 od 5 pronađena artikla.