STOP LOCK-KIT

Voolikukinnituse tööriistakomplekt

STOP LOCK-KIT STOP LOCK-KIT

Omadused

Komplektis
Käärid; turvavarras sisekuuskantvõtmele M3; sisekuuskantvõti M3, M5, M6; kahe otsaga lehtvõti SW 17-22

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus
STOP LOCK - KIT

on järgnevate toodete lisatarvikud

Voolikukinnitus

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.