KPS

Tuletõrjeühenduse võti

KPS KPS

Omadused

Materjal
Teras

Kirjeldus

Tuletõrjeühenduse paigaldamiseks.

Artikkel

4 Artikkel
Märgistus Storzi nimisuurus Ø
KPS ABC ST A; B; C
KPS ABC TG A; B; C
KPS BC ST B; C
KPS BC TG B; C

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.