WSK VERSCHL

Veetoruühenduse sulgemiskork

WSK VERSCHL WSK VERSCHL

Omadused

Ühendus
Haakeühendus
Tihenditüüp 1
NBR-tihendirõngas
Materjal
Pressitud messing MS 58

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus Kandetoe serv
mm
WSK VERSCHLUSS 40

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.