PRESSE UPS

Madalrõhuvooliku press

PRESSE UPS PRESSE UPS

Kirjeldus

UPS-pressiga saab valmistada kõiki madalrõhuvoolikuid nimiväärtusega 3 kuni 16 mm.

Vihje

Enne kasutamist tuleb press kinnitada nelja kruviga ettenähtud aluse (tööpingi) külge.

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus Kaal
kg
PRESSE UPS 1 11,960

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.