TECALANSCHERE

Plastmasstorukäärid

TECALANSCHERE TECALANSCHERE

Omadused

sobilik
Plastiktorud ja -voolikud
Materjal
Teras

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus Toru välimise-Ø jaoks (mm)
TECALAN SCHERE 4 - 28

Varuosad

Tecalan-kääride tagavaratera

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.