SRD LEHRE

Lõikurrõngas

SRD LEHRE SRD LEHRE

Omadused

Tüüp
Lõikerõnga šabloon
Lisa
Ainult SRD-tüüpi lõigatud terasest rõngastele
Materjal
Roostevaba teras

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus
SRD - LEHRE

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.