CLIC ZANGE

CLIC-klambri tangid

CLIC ZANGE CLIC ZANGE

Kirjeldus

Terasest monteerimistangid Clic-klambrile, mõeldud kõigi suuruste sulgemiseks ja avamiseks.

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus Hinweis
CLIC ZANGE -

on järgnevate toodete lisatarvikud

Voolikuklamber
Klambrite komplekt

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.