AC ZANGE

Tangid AC-Clipile

AC ZANGE AC ZANGE

Omadused

Rakendusvaldkond
Tangid kliimaseadme voolikute Clip-süsteemile

Artikkel

2 Artikkel
Märgistus DN voolikule
AC ZANGE 05 - 16
AC ZANGE 16 19

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.