HK FI AD ETS

Varuosade komplekt mitmekordselt kasutatava adsorberi jaoks

HK FI AD ETS HK FI AD ETS

Omadused

Komplektis
Absorbent Silikagel (oranž)
Aktiivsöefilter
Tihendid ja O-rõngad
Osakestefilter

Artikkel

10 Artikkel
Märgistus Kaal
kg
für Filtertyp
HK FI AD ETS 005 0,600 HKFIAD005MVNAF
HK FI AD ETS 010 0,600 HKFIAD010MVNAF
HK FI AD ETS 020 1,000 HKFIAD020MVNAF
HK FI AD ETS 040 1,500 HKFIAD040MVNAF
HK FI AD ETS 100 2,200 HKFIAD100MVNAF
HK FI AD ETS 180 3,200 HKFIAD180MVNAF
HK FI AD ETS 020 VPA 1,000 HKFIAD310MVNAFVPA
HK FI AD ETS 040 VPA 1,900 HKFIAD330MVNAFVPA
HK FI AD ETS 100 VPA 2,000 HKFIAD510MVNAFVPA
HK FI AD ETS 210 VPA 4,600 HKFIAD560MVNAFVPA

on järgnevate toodete varuosad

Mitmekordselt kasutatav adsorberi filter ventiiliga
Adsorber filter reusable with valve

Lisateave

Silikageel koosneb umbes 99 % ränidioksiidist (SiO2) ja liigitatakse sünteetilise, polaarse ja hüdrofiilse kuivatusainena. Sellel on tänu suurele poorsusele suur sisemine pind kuni 800 m2/g. See võimaldab väga hästi vett siduda.
Ventilatsioonikuivatites lisatakse silikageelile tihti värviindikaator. Värvimuutused näitavad veesisaldust ning seega kuivatusaine laadimise edenemist.
Silikageel ei ole Euroopa Liidu õigusaktide (EÜ määrus nr 1272/2008) järgi klassifitseeritud ohtliku ainena. Seda ei ole EÜ direktiivide (67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ) järgi vaja märgistada. Silikageel ei kuulu tervisele ja keskkonnale ohtlike ainete hulka.

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.