HK RTR

Tagasivoolufilter kompaktne paaki paigaldamiseks

HK RTR HK RTR
HK RTR HK RTR

Omadused

Rakendamine
möödaviiguklapiga 1,75 baari
Töörõhk
8 bar

Kirjeldus

Kompaktne tagasivoolufilter otseseks paigaldamiseks tagasijooksuvoolikusse paagis allpool õlitaset.
Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm2/s) Δpges = 0,4 baari

Artikkel

2 Artikkel
Märgistus Mahuvool max.
l/min
Juhtühendus A
mm
Filtri pind
cm²
Kaal
kg
HK RTR 050 1CG1 P10 10 G 3/8" 78 300 0,200
HK RTR 050 2 CG1 P10 20 G 3/8" 121 600 0,400
P10 paberfilter (10 μm), nominaalne filtreerimine
Qmaks – maksimaalne mahuvool

Tellimisinfo

muud filtrimaterjalid teistsugustele õlisortidele, viskoossustele või temperatuuridele soovi korral


Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.