B

B-grupi koostamine

B B

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus
B

Täiendavad elemendid

Toruklambrid, topelttorud
Sisekuuskant polt topelt toruklambrile
Sisekuuskant polt topelt toruklambrile
Vaheseib topelttoruklambrile
Katteplaat topelttoruklambrile
Kandesiini mutter, topelttoruklamber
Keevitusplaat topelttoruklambrile
Ridakeevitusplaat, topelttoruklamber
Kandesiin, üksiktoru, topelttoruklambrile

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.