VR KAE KL

VR KAE KL VR KAE KL

Omadused

Ühendus 1
BSP-väliskeere, silindriline
Ühendus 2
KAE Easy Lock

Artikkel

1 Artikkel
Märgistus Töörõhk G1 G2
VR NW 10 KAE-KL maks 400 baari R 1/2" K Lock 22 IG

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.