TKM ZUBS

Ühendusliitmik tempereeritud ühendusele

TKM ZUBS TKM ZUBS

Omadused

Ühendus 1
Ühendusmuhv
sobilik
Pistikühenduse muhv, TKM
Materjal
Brass

Artikkel

2 Artikkel
Märgistus Pistiku mõõtmed
mm
Mineraalõli temperatuur min.
°C
Mineraalõli temperatuur max.
°C
TKM 09 ZUBS 9 -20 200
TKM 13 ZUBS 13 -20 200

Tingimused

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

Kõik andmed meie Interneti-kataloogis põhinevad hetkel kehtivatel normidel ja kutseliidu eeskirjadel. Ainult meie ettenähtud montaažieeskirjadest kinnipidamine garanteerib teile tootekindluse. Kõikide äratoodud eeskirjade mittetäitmine võib toote töökindlust kahandada ning lõpetada meie garantii kehtivuse. Meie garantii kehtib igal juhul vaid HANSA-FLEXi toodetele. Meie tooteid arendatakse pidevalt edasi, mistõttu on tehnilised muudatused võimalikud.