Connector sub-bases NG 10

HK BA 3/4 NG10
HK BA 3/4 NG10 Single connection plate NG10
Material
Material: Steel (350 bar)
Connection
ISO/Cetop 05 size 10
HK BA 314 NG10
HK BA 314 NG10 Serial connection plate NG10
Material
Material: Steel (300 bar)
Connection
ISO/Cetop 05 size 10
HK ES5 NG10
HK ES5 NG10 Single connection plate with relief valve size 10
Material
Material: Steel (350 bar)
Scope of supply
incl. blind plug with pressure relief valve
Connection
ISO/Cetop 05 size 10
HK SP10 BA NG10
HK SP10 BA NG10 Cover panel NG10
Material
Material: Steel (350 bar)
Scope of supply
incl. O-rings (5x OR 12.42 x 1.78 / 70 Sh) incl. screw set (4x M6 x 40)
Connection
ISO/Cetop 05 size 10
HK BA 11 NG10 NG6
HK BA 11 NG10 NG6 Reducer plate NG10 - NG6
Material
Material: Steel (350 bar)
Scope of supply
incl. O-rings (5x OR 12.42 x 1.78 / 70 Sh)
Connection
ISO/Cetop 05 size 10
Products 1 to 5 of 5 products found.