WSK GKOR NEU

WSK GKOR NEU WSK GKOR NEU

Vlastnosti

Konstrukce
Náhradní těsnicí kroužek pro spojky GEKA a vodní spojky (nové provedení)
Materiál
nitrilkaučuk černý, 65 Shore

Výrobek

1 Výrobek
Označení Vnitřní Ø nom.
mm
Vnější Ø nom.
mm
h
mm
WSK GKOR N 20,5 33,5 10,8

je náhradním dílem pro následující produkte

Ozubová spojka GEKA (voda)
Ozubová spojka GEKA (voda)
Ozubová spojka GEKA (voda)
Uzávěr pro vodní spojku
Vodní stříkací tryska s ozubovou spojkou
Vodní stříkací tryska s ozubovou spojkou

Vyloučení odpovědnosti za vady

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.