WSK DISA MODY

Tvarové těsnění pro vodní ozubovou spojku

WSK DISA MODY WSK DISA MODY

Vlastnosti

Konstrukce
náhradní těsnicí kroužek pro ozubovou spojku MODY.
Konstrukční doplněk
s opěrným kroužkem
Materiál
NBR, černý, 65 Shore / MS

Výrobek

1 Výrobek
Označení Vnitřní Ø nom.
mm
Vnější Ø nom.
mm
h
mm
WSK DISA MODY 21,5 33,5 7

je náhradním dílem pro následující produkte

Ozubová spojka (voda), MODY

Vyloučení odpovědnosti za vady

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

Všechny údaje v našem katalogu se zakládají na toho času platné normy a na předpisy družstev oboru. Bezpečnost výrobku Vám zaručuje jenom dodržování našich montážních předpisů. Nedbalost všech zmíněných předpisů může uškodit bezpečné funkci výrobku a může mít za následek zánik záruky. Naše záruka se vztahuje v každém případě jenom na výrobky HANSA-FLEX. Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít k technickým změnám.